Jdi na obsah Jdi na menu

Minimální hloubka dezénu u nás a v zahraničí?

 

 

 

Minimální hloubka dezénu je v České republice daná zákonem na 1,6 mm. Provoz na více ojetých pneumatikách se stává velmi nebezpečným, hlavně pak při jízdě za mokra. Vzorek pneumatiky nedokáže spolehlivě odvádět vodu a častěji pak dochází ke smykům a aquaplaningu.

Změny v zákoně - O silniční dopravě

k 1. 8. 2011

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

_____________

18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

  Česká republika letní 1,6 mm v zimě 4 mm
  Belgie osobní automobil 1,6 mm, mopedy 1,0 mm
  Bulharsko 1,6 mm
  Chorvatsko 1,0 mm
  Dánsko 1,6 mm
  Finsko 1,6 mm na letních
3,0 mm na zimních (Řidiči musí mít vůz vybaven od 1.prosince do 28. nebo do 29. února zimními pneumatikami.) V případě potřeby lze použít sněhové řetězy, ale nesmí se poškodit povrch vozovky.
  Francie 1,6 mm
  Island 3,00 mm
  Itálie 1,6 mm
  Litva u aut, obytný vůz, přívěs - 1,6 mm, u motocyklů - 0,8 mm, u autobusů - 2,0 mm
  Lotyšsko do celkové hmotnosti 3,5 t je 1,6 mm
  Lucembursko 1,6 mm
  Maďarsko 1,6 mm
  Makedonie u osobních vozidel 1 mm
u autobusů a nákladních vozidel 2 mm
V době od 15. listopadu do 15. března musí mít všechna motorová vozidla následující zimní vybavení:
  • vozidlo musí být vybaveno radiálními pneumatikami na všech čtyřech kolech nebo sněhovými pneumatikami na řídících kolech
  • sněhové pneumatiky musí mít minimální hloubku dezénu 4 mm, pokud jsou všechny čtyři pneumatiky letní, musí být pro řídící kola sněhové řetězy, které budou v případě potřeby použity
  • autobusy a nákladní vozidla musí vozit lopatu
  Německo 1,6 mm
  Nizozemsko 1,6 mm
  Norsko 1,6 mm
  Polsko 1,6 mm
  Portugalsko 1,6 mm
  Rakousko osobní – 1,6 mm, nákladní – 2,0 mm, moped – 1,0 mm
  Rumunsko 1,5 mm
  Slovensko 1,0 mm
  Slovinsko 1,0 mm
Od 15.11.1999 vstoupil v platnost nový silniční zákon, týkající se zimního vybavení motorových vozidel. Tento zákon se vztahuje také na vozidla registrovaná v zahraničí! Podle tohoto zákona musí mít vozidla v zimě (15. 11.-15. 3.běžného roku) a také mimo toto období při zimních jízdních podmínkách zimní vybavení.
Pod pojmem zimní vybavení se rozumí:
  • zimní pneumatiky na všech kolech s minimální hloubkou dezénu 3 mm nebo
  • letní pneumatiky na všech kolech + sněhové řetězy s sebou v kufru vozu
V obou případech musí být minim. hloubka vzorku 3 mm.
Vozidla nad 3,5 t musí mít zimní pneumatiky min. na poháněné nápravě nebo letní pneu na všech 4 kolech + sněhové řetězy v kufru vozu.
Toto opatření se aplikuje i na vozy s cizí SPZ, ale jen za nepříznivých zimních podmínek (sněžení, náledí apod.).
Kontroly budou prováděny hned na hraničních přechodech. V případě zjištěných nedostatků může být zabráněno vjezdu na území slovinského státu. Pokuta za nedodržení tohoto opatření je 20 000 tolarů (cca 2.500 Kč).
Na voze musí být označení CZ, v případě zapůjčeného vozidla se vyžaduje ověřené potvrzení vlastníka o zapůjčení vozu.
  Srbsko a Černá Hora 1,6 mm – osobní, 2,00 mm pro nákladní vozidla a autobusy
  Velká Británie a Severní Irsko 1,6 mm
  Španělsko 1,6 mm
  Švédsko 1,6 mm - V zimě, od 1. 12. do 31. 3., jsou povinné zimní pneumatiky (s nebo bez hrotů), pokud je na vozovkách sníh nebo led. Doporučuje se min. hloubka dezénu 3 mm
  Švýcarsko Hloubka vzorku pneumatiky se řídí podle předpisů země registrace vozidla, tj. pro české motoristy 1,6 mm.
  Řecko 1,6 mm