Jdi na obsah Jdi na menu

Pneumatiky jsou v povědomí mnoha lidí pouze všední výrobky. Jenomže je to jediné, co zprostředkovává styk auta se silnicí. To jim přisuzuje daleko větší význam. Tato brožura vám má nové pneumatiky představit takové, jaké skutečně jsou: vůbec ne všední pneumatiky. Místo toho jsou to výrobky, které mají špičkové technické vlastnosti a dennodenně vás bezpečně přivezou do cíle. Samozřejmě za předpokladu, že budete dbát rad a pokynů, zejména těch, které se týkají tlaku vzduchu. Neboť nepřiměřeným zacházením se mohou pneumatiky poškodit, což potom může být příčinou dopravních nehod s věcnými škodami a tělesným poškozením.

Pneumatika jako technicky vyspělý výrobek
Užitečné rady, jak pneumatiky ošetřovat

Pneumatiky jsou dnes technicky vyspělé výrobky, které dokonale odpovídají nárokům moderních motorových vozidel. Aby vám skýtaly dostatečnou bezpečnost, vyžadují pouze minimální údržbu. Tak jako u všech technicky vyspělých se i zde doporučuje pečlivé zacházení. Neboť jedině tak máte záruku, že se jako řidič můžete po celou životnost spoléhat na komfort a optimální vlastnosti. Proto platí:

Vyhýbejte se poškození Při neopatrné jízdě po špičatých a hranatých předmětech nebo po obrubníku se pneumatika může poškodit. Aniž si toho ihned všimnete, její konstrukce může zůstat trvale poškozená. Jakmile takové poškození zpozorujete, bez otálení nechte danou pneumatiku sundat a případně vyměnit. Spreje používané v případě defektu k rychlé opravě jsou jen nouzové řešení na krátkou vzdálenost k nejbližšímu autoservisu. Zákon zakazuje vkládat duši do poškozené bezdušové pneumatiky.

Náš tip: Překážky překonávejte pomalu a v tupém úhlu. Kromě toho pravidelně kontrolujte, zda pneumatiky neobsahují praskliny, zářezy, boule nebo vražená cizí tělesa. To platí především pro pneumatiky s indexem rychlosti H, V, W, Y nebo ZR, protože ty jsou vystavovány velmi vysokému zatížení. Tyto pneumatiky by se ani neměly opravovat.


Vyhýbejte se přetěžování Nosnost pneumatik vašeho vozidla je uzpůsobena přípustné celkové hmotnosti vozidla. Přílišné přetížení překračující tuto povolenou celkovou hmotnost vozidla může rovněž způsobit škodu. Hlavně tehdy, když do hry zároveň vstupují další rizikové faktory (mj. falešný tlak vzduchu a vysoká venkovní teplota). Vedle případného poškození konstrukce pneumatiky musíte v každém případě počítat s nadměrným opotřebením vzorku pláště pneumatiky a se snížením životnosti pneumatiky.

Náš tip: Dbejte přípustné celkové hmotnosti vozidla. A při nakládání (například před dlouhou cestou na dovolenou) myslete na to, že méně bývá i tady určitě víc!

Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu Životnost a bezpečnost pneumatiky rozhodně závisí na správném tlaku vzduchu. Tuto hodnotu stanovují společně výrobci pneumatik a vozidla pro každé auto individuálně. Příliš vysoký nebo naopak příliš nízký tlak vzduchu brání optimálnímu styku profilu s vozovkou. Následkem není jen nadměrné a nerovnoměrné odírání dezénu, nýbrž i zřetelně horší přilnavost, což může být značně nebezpečné zejména při vysoké rychlosti v zatáčce nebo na mokru.

Náš tip: Tlak vzduchu kontrolujte zhruba každé čtyři týdny. Nezapomínejte přitom ani na rezervní pneumatiku. U ní by měl být tlak o 0,5 baru vyšší, aby byla i v případě poklesu tlaku k použití v optimálním stavu! Důležité je měřit tlak vzduchu pouze u "studených" pneumatik (nikoliv zahřátých jízdou).

Dávejte pozor na hloubku vzorku pneumatiky
Pečlivost a kontrola se pochopitelně doporučují i u vzorku pneumatiky. Na tom jsou totiž závislé i četné významné vlastnosti pneumatiky. Rozhodující je hloubka dezénu. Ta musí podle zákonodárců činit nejméně 1,6 mm. Kdo jezdí s nižší, riskuje, že přijde o pojistnou ochranu, protože mu zanikne povolení provozu vozidla. Při posuzování hloubky dezénu pomáhají ukazatele opotřebení - drobné "vybouleniny" v obvodových drážkách, patrné u sjetého vzorku.

Náš tip: Vzhledem k silně rostoucímu nebezpečí akvaplaningu a zhoršujícímu se chování brzd * u ojetého vzorku byste měli pneumatiky vyměnit ještě předtím, než bude mít profil nejnižší přípustnou hloubku. Obecně přitom platí:

Pláště pro letní provoz:
hloubka zbývajícího vzorku od 2 mm

Široké pláště:
hloubka zbývajícího vzorku od 3 mm

Pláště pro zimní provoz:
hloubka zbývajícího vzorku od 4 mm **

* Viz tabulku dole

** V České republice a Rakousku musejí mít zimní pneumatiky v období, kdy je předepsána zimní výbava, zbývající profil nejméně 4 mm.

Nejméně jednou za rok prohlídka u odborníka na pneumatiky Abyste měli jistotu, nechte si od specialisty alespoň jednou ročně pneumatiky vyvážit a také seřídit geometrii. Vyvážením se vyrovnají změny hmotnosti (například odíráním) a pneumatiky se opět seřídí optimálně k vozidlu. Seřízení geometrie mimoto předchází nerovnoměrnému opotřebovávání a zaručuje, že jsou pneumatiky dokonale seřízeny vůči podvozku a kladně ovlivňuje jízdní vlastnosti.

Kdy je nezbytné pneumatiky vyměnit Jakmile se vzorek pneumatiky sjede na minimální přípustnou hloubku nebo se pneumatika poškodí tak, že je neopravitelná, musí se vyměnit. Dalším důvodem může být její stárnutí. Při průměrném jízdním výkonu si odírání vynutí výměnu dávno před zestárnutím. Je-li nutné vyměnit pneumatiku u jednoho kola, přichází v úvahu rezerva. Zde však platí, že kvůli uvedenému stárnutí by se měla náhradní pneumatika starší než šest let používat pouze v nouzi. I ve vašem vlastním zájmu pro rezervní pneumatiku v zásadě platí toto:

Vyměňujte pneumatiky alespoň v rámci nápravy Doporučujeme vám montovat na jednu nápravu pneumatiky se stejným vzorkem nebo hloubkou dezénu. Na téže nápravě by také měly být pneumatiky od stejného výrobce. Jinak by se mohly natrvalo zhoršit jízdní a brzdné vlastnosti vozidla. V každém případě si nechte namontovat pneumatiky, které odpovídají údajům od výrobce vozidla (viz osvědčení o technickém průkazu). Tyto údaje by se měly shodovat, povoleny jsou však i pneumatiky vyšší rychlostní třídy nebo s vyšším indexem zatížení. Také je dovolena kombinace různých letních pneumatik v rámci nápravy. Avšak z našeho pohledu není tato volba optimální, protože se tak důsledně nevyužijí specifické jízdní vlastnosti. Ve většině evropských zemí jsou ostatně předepsány výhradně letní nebo zimní pneumatiky (M+S). V Rakousku a Francii to platí pro všechna čtyři kola.

Náš tip: Jezděte jedině se čtyřmi pneumatikami od stejného výrobce a se stejným vzorkem. Zimní pneumatiky montujte pouze na všechna čtyři kola.

Nikdy nemontujte ojeté pneumatiky neznámého původu Pneumatiky jsou výkonné výrobky, které se mohou při nesprávném, nepřiměřeném zacházení poškodit, a tím v sobě ukrývají nebezpečí.

Náš tip:Neznáte-li minulost ojetých pneumatik, zřekněte se jejich používání.

Čísla, která o pneumatice hodně vypovídají

Na bočnici (postranici) pneumatiky při pečlivějším pozorování spatříte množství informací. Zde je pro vás přehled těch nejdůležitějších.

Označení velikosti (např. 205/55 R 15 87 V)

205 Šířka profilu pneumatiky v mm
55 Profilové číslo (stonásobek poměru výšky h profilu pneumatiky k šířce s profilu pneumatiky namontované na teoretický ráfek)
R Radiální konstrukce pláště (radiální pneumatika)
15 Průměr ráfku v palcích (1 palec = 2,6 cm)
87 Index nosnosti *
V Rychlostní kategorie *

Další označení (částečně závislé na typu pneumatiky)

(Rotation) Směr otáčení (u pneumatik, kde je směr pohybu podmíněn)
M + S Plášť vhodný pro zimní provoz
E4 Pneumatika splňuje evropskou normu
037 Datum výroby; ; 03 = týden, 7 = rok (s znamená 90. léta, jinak 80. léta)
D nebo - Diagonální konstrukce
Tubeless Znamená "bezdušová"
Tube Tyre Pneumatika s duší
Reinforced (rf) Vyztužený
< identifikaci případně uspořádání, vnitřnímu slouží písmen a čísel kombinace>

* viz též tabulky na str. 14 a 15.

Nejvyšší přípustná rychlost pneumatiky

Rychlostní kategorie

L do 120 km/h
M do 130 km/h
N do 140 km/h
P do 150 km/h
Q do 160 km/h
R do 170 km/h
S do 180 km/h
T do 190 km/h
U do 200 km/h
H do 210 km/h
V do 240 km/h
W do 270 km/h
Y do 300 km/h
ZR přes 240 km/h

Nejvyšší přípustné zatížení jedné pneumatiky (číslo před mezerou udává load index, za mezerou přípustné zatížení)

Provozní charakteristika

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 190 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 190 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Změna brzdné dráhy při ubývající hloubce vzorku pneumatiky

Zpomalení ze 100 km/h na 60 km/h

Hloubka vzorku (mm) Brzdná dráha (v metrech) Jízdní dráha
10 20 30 40 50 60 70 80 90
7 xxx xxx xxx xxx xxx        Mokro
5 xxx xxx xxx xxx xxx x      
3 xxx xxx xxx xxx xxx xxx      
2 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx    
1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
7 xxx xxx xxx             Sucho