Jdi na obsah Jdi na menu

Změny v zákoně - O silniční dopravě

k 1. 8. 2011

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

_____________

18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

• Zimní pneumatiky poskytují maximální bezpečí při teplotách nižších než 7 °C.


• Letní pláště v zimních podmínkách ztrácejí vlastnosti potřebné pro bezpečnou jízdu, dochází k jejich tvrdnutí.

• Nové moderní dezény zimních pneumatik jsou stejně atraktivní jako dezény letních plášťů.

• Podle platné legislativy některých zemí může mít jízda s nevhodnými
pneumatikami dokonce právní důsledky nebo se může také odrazit v
pojistném krytí.

• Při rychlosti 50 km/h je brzdná dráha automobilu s letními pneumatikami o 8 metrů delší, než brzdná dráha automobilu řidiče, který přezul na zimní pneumatiky.

• Je dobré také dbát na hloubku dezénu, poklesne-li pod 4 mm, doporučujeme použít takové zimní pneumatiky pro dojetí na jaře.